آموزش زبان انگلیسی در سطوح مختلف برای اهداف مختلف

 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی: محسن ترقی                                  

تحصیلات: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (رشته آموزش زبان انگلیسی)                    

 

سوابق کاری

ابداع کننده روش نوین یادگیری لغات در کوتاهترین زمان (CODING) :

به خاطرسپردن معنای لغات جدید، اصولا" پروسه ای زمان بَر بوده و نیاز به تکرار در دوره های طولانی مدت دارد. روش آموزش لغات از طریق کُدگذاری (CODING)، روشی نوین است که برای اولین بار، ابداع شده و به ثبت رسیده است. این روش متشکل است از دو بخش که هر یک لازم و ملزوم یکدیگرند. بخش اول ساخت کدهای اختصاصی برای هر لغت و بخش دوم تصویرسازی آنها در ذهن دانشجو می باشد. از مجموعه کتابهایی که با این روش آماده شده است می توان به مجموعه های زیر اشاره نمود:

1. کتاب 504Absolutely Essential Words-COADING روش نوین یادگیری لغات

2. کتاب Essential words for the TOEFL-CODING ، روش نوین یادگیری لغات

3. کتاب 1100Words You Need to Know-CODING ، روش نوین یادگیری لغات

4. کتاب Vocabulary for the High School Student-CODING،

روش نوین یادگیری لغات

5. کتاب Vocabulary for the College Bound Student-CODING،

روش نوین یادگیری لغات

و ...

 

مقالات و کنفرانسها:

۱. چاپ مقاله با نام "بررسی اعتبار آمار استنباطی" در ژورنال شهید بهشتی،

سال 2008

۲. چاپ مقاله با نام "اینترنت و یادگیری زبان" در ژورنال ILI سال 2009

۳. کنفرانس دانشگاه تهران، سال 2007

۴. ارائه مقاله در کنفرانس دانشگاه تهران، سال 2007

۵. ارائه مقاله در کنفرانس زبان شناسی آمریکا، سال 2008

۶. ارائه مقاله در کنفرانس سازمان زبان شناسی انگلستان، سال 2009

۷. ارائه مقاله در کنفرانس دانشگاه Lancaster انگلستان، سال 2009

۸. ارائه مقاله در کنفرانس Swan Sea، دانشگاه Lancaster انگلستان، سال 2009

۹. دو کنفرانس در مالزی

 

 

سوابق تدریس زبان انگلیسی:

۱. تدریس زبان عمومی در دانشگاه شهید بهشتی

۲. تدریس دوره های مکالمه

۳. تدریس فشرده IELTS

۴. تدریس تافل دکتری

۵. تدریس TOEFL PBT-TOLIMO-MSRT/MCHE

۶. تدریس لغات با روش ابداعی (کُدسازی) بصورت فشرده

 

مؤلف کتابهای:

    1.       کتاب METHODOLOGY ، انتشارات ابتدا، سال 2006

methodology

    2.       کتاب Full Test ، انتشارات اندیشه خلاق، سال 2007

 Full Test

    3.       کتاب Full Text ، انتشارات بیان زبان، سال 2009

 Full Text

    4.       کتاب پیام نو، انتشارات آیندگان، سال 2010

 Payame No

    5.       کتاب IELTS GUARANTEE-Academic ، انتشارات هدف، سال 2010

IELTS Academic

    6.       کتاب IELTS GUARANTEE-General ، انتشارات هدف، سال 2010

IELTS General

    7.       کتاب زبان عمومی ، انتشارات راه، سال 2010

آزمون تحلیلی زبان عمومی

    8.       کتاب 504 Absolutely Essential Words ، انتشارات هدف، سال 2011

504words

    9.       کتاب IELTS GUARANTEE -Speaking ، انتشارات هدف، سال 2011

 picturial

   10.   کتاب Essential words for the TOEFL ، انتشارات هدف، سال 2011

 Essential words

   11.   کتاب Essential words for the IELTS ، انتشارات راه، سال 2011

 essential words for IELTS

 

 

اطلاعات تماس

نشانی وب سایت:             www.mohsentaraghilanguagecenter.com

نشانی پست الکترونیکی:   m.taraghi@yahoo.com